معنی و ترجمه کلمه گرفتگیر به انگلیسی گرفتگیر یعنی چه

گرفتگیر

difficult

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها