معنی و ترجمه کلمه گرمابى به انگلیسی گرمابى یعنی چه

گرمابى

hydrothermal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها