معنی و ترجمه کلمه گرماتاب به انگلیسی گرماتاب یعنی چه

گرماتاب

candescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها