معنی و ترجمه کلمه گرماسنجى به انگلیسی گرماسنجى یعنی چه

گرماسنجى

calorimetry
pyrometry
thermometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها