معنی و ترجمه کلمه گرماسنج به انگلیسی گرماسنج یعنی چه

گرماسنج

calorimeter
thermometer
thermometre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها