معنی و ترجمه کلمه گرمانما به انگلیسی گرمانما یعنی چه

گرمانما

thermograph
thermometer
thermometre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها