معنی و ترجمه کلمه گرمانگار به انگلیسی گرمانگار یعنی چه

گرمانگار

thermogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها