معنی و ترجمه کلمه گرما گرایى به انگلیسی گرما گرایى یعنی چه

گرما گرایى

incalescence
thermotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها