معنی و ترجمه کلمه گرما گرفتگى به انگلیسی گرما گرفتگى یعنی چه

گرما گرفتگى

heat stroke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها