معنی و ترجمه کلمه گرمسیرى به انگلیسی گرمسیرى یعنی چه

گرمسیرى

subtemperate
tropic
tropical
tropologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها