معنی و ترجمه کلمه گرمى بخش به انگلیسی گرمى بخش یعنی چه

گرمى بخش

pyrogenic
pyrogenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها