معنی و ترجمه کلمه گرمى دانه به انگلیسی گرمى دانه یعنی چه

گرمى دانه

prickly heat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها