معنی و ترجمه کلمه گرم شدن کله به انگلیسی گرم شدن کله یعنی چه

گرم شدن کله

fluster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها