معنی و ترجمه کلمه گرم شدن به انگلیسی گرم شدن یعنی چه

گرم شدن

heat
thaw
warm
warmup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها