معنی و ترجمه کلمه گرم شدگى به انگلیسی گرم شدگى یعنی چه

گرم شدگى

incalescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها