معنی و ترجمه کلمه گرم شونده به انگلیسی گرم شونده یعنی چه

گرم شونده

heating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها