معنی و ترجمه کلمه گرم به انگلیسی گرم یعنی چه

گرم

ardent
ebullient
gram
gramme
hot
muggy
peppery
perfervid
thermal
warm
warmish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها