معنی و ترجمه کلمه گره دار کردن به انگلیسی گره دار کردن یعنی چه

گره دار کردن

gnarl
ravel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها