معنی و ترجمه کلمه گره زدن به انگلیسی گره زدن یعنی چه

گره زدن

cadge
knit
knot
loop
ruffle
snick
tie
truss
twitch
twitch grass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها