معنی و ترجمه کلمه گره ماهى گیرى به انگلیسی گره ماهى گیرى یعنی چه

گره ماهى گیرى

fisherman's bend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها