معنی و ترجمه کلمه گره مربع مخصوص تو گذاشتن یا جمع کردن بادبان به انگلیسی گره مربع مخصوص تو گذاشتن یا جمع کردن بادبان یعنی چه

گره مربع مخصوص تو گذاشتن یا جمع کردن بادبان

reefknot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها