معنی و ترجمه کلمه گره پشم یا پارچه به انگلیسی گره پشم یا پارچه یعنی چه

گره پشم یا پارچه

burl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها