معنی و ترجمه کلمه گره گشایى به انگلیسی گره گشایى یعنی چه

گره گشایى

relief

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها