معنی و ترجمه کلمه گره به انگلیسی گره یعنی چه

گره

burr
clew
clue
ganglion
knob
knot
knurl
loop
lump
node
nodus
parcel
snag
snarl
tanglement
tie

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها