معنی و ترجمه کلمه گروار به انگلیسی گروار یعنی چه

گروار

facsimile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها