معنی و ترجمه کلمه گروهبانى به انگلیسی گروهبانى یعنی چه

گروهبانى

sergeancy
serjeancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها