معنی و ترجمه کلمه گروهبان به انگلیسی گروهبان یعنی چه

گروهبان

sarge
sergeant
serjeant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها