معنی و ترجمه کلمه گروهه به انگلیسی گروهه یعنی چه

گروهه

complex
gomerulus
team

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها