معنی و ترجمه کلمه گروهى از وسایط نقلیه براى مقاصد نظامى یا حمل و نقل بنوبت به انگلیسی گروهى از وسایط نقلیه براى مقاصد نظامى یا حمل و نقل بنوبت یعنی چه

گروهى از وسایط نقلیه براى مقاصد نظامى یا حمل و نقل بنوبت

motor pool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها