معنی و ترجمه کلمه گروهى به انگلیسی گروهى یعنی چه

گروهى

gregarious
republican

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها