معنی و ترجمه کلمه گروه بندى به انگلیسی گروه بندى یعنی چه

گروه بندى

grouping
regimentation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها