معنی و ترجمه کلمه گروه توفان به انگلیسی گروه توفان یعنی چه

گروه توفان

storm trooper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها