معنی و ترجمه کلمه گروه خونى تعیین کردن به انگلیسی گروه خونى تعیین کردن یعنی چه

گروه خونى تعیین کردن

blood group
blood type

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها