معنی و ترجمه کلمه گروه خون به انگلیسی گروه خون یعنی چه

گروه خون

blood group
blood type

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها