معنی و ترجمه کلمه گروه هواپیما به انگلیسی گروه هواپیما یعنی چه

گروه هواپیما

squadron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها