معنی و ترجمه کلمه گروه چهارتایى به انگلیسی گروه چهارتایى یعنی چه

گروه چهارتایى

tetrad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها