معنی و ترجمه کلمه گروه گدایان به انگلیسی گروه گدایان یعنی چه

گروه گدایان

pauperism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها