معنی و ترجمه کلمه گروه یا شرکتى که شخصیت حقوقى داشته باشد به انگلیسی گروه یا شرکتى که شخصیت حقوقى داشته باشد یعنی چه

گروه یا شرکتى که شخصیت حقوقى داشته باشد

corporator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها