معنی و ترجمه کلمه گروکشى به انگلیسی گروکشى یعنی چه

گروکشى

distraint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها