معنی و ترجمه کلمه گروگدار به انگلیسی گروگدار یعنی چه

گروگدار

pawnor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها