معنی و ترجمه کلمه گروگیر به انگلیسی گروگیر یعنی چه

گروگیر

mortgagee
pawnbroker
pawnee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها