معنی و ترجمه کلمه گریبانه دار به انگلیسی گریبانه دار یعنی چه

گریبانه دار

spathed
spathic
spathose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها