معنی و ترجمه کلمه گریبانه به انگلیسی گریبانه یعنی چه

گریبانه

involucre
involucrum
spathe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها