معنی و ترجمه کلمه گریختن از محبس به انگلیسی گریختن از محبس یعنی چه

گریختن از محبس

jailbreak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها