معنی و ترجمه کلمه گریزان از اجتماع به انگلیسی گریزان از اجتماع یعنی چه

گریزان از اجتماع

unsociable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها