معنی و ترجمه کلمه گریزان و فرارى از کار به انگلیسی گریزان و فرارى از کار یعنی چه

گریزان و فرارى از کار

kid glove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها