معنی و ترجمه کلمه گریزان به انگلیسی گریزان یعنی چه

گریزان

divaricate
elusive
evasive
hotfoot
run away

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها