معنی و ترجمه کلمه گریزگاه به انگلیسی گریزگاه یعنی چه

گریزگاه

asylum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها