معنی و ترجمه کلمه گریز از مرکز به انگلیسی گریز از مرکز یعنی چه

گریز از مرکز

eccentricity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها