معنی و ترجمه کلمه گریز زدن از به انگلیسی گریز زدن از یعنی چه

گریز زدن از

evade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها